هرگاه خواستی ظالمی را عزل و آواره گردانی

Showing the single result